Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του συλλόγου «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»

Συμμετοχή της εφηβικής χορευτικής ομάδας του συλλόγου μας στις εκδηλώσεις του συλλόγου «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» Νέας Εφέσου.