Εφορεία Ποντιακής Διαλέκτου

Ξηρανθήτω ημίν ο λάρυγξ εάν επιλαθώμεθά σου ω Πάτριος Ποντία γη. (Λεωνίδας Ιασονίδης)

 «Η γλώσσα είναι ένα από τα αναπαλλοτρίωτα του έθνους κτήματα» αναφέρει ο πάντα επίκαιρος Αδαμάντιος Κοραής. Γι’ αυτό ας αντισταθούμε σε κάθε μορφή αλλοτρίωσης και να μην βαφτίζουμε συλλήβδην οποιονδήποτε νεοτερισμό «γλωσσική αλλαγή». Είναι το μόνο στοιχείο της παράδοσής μας που αν χαθεί, δεν έχει δρόμο επιστροφής. 

Εξαιρετικής αξίας Εφορεία.  Η ποντιακή χαρακτηριστική μας λαλιά. Του ορισμού και της ταυτότητάς μας. Της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Η διάλεκτος που βάλλεται και αρνείται να πεθάνει. Η Ιωνία που σβήνει. Η γλώσσα των Ποντίων, που της οφείλουμε την αντοχή μας στο αμείλικτο χρόνο. Το μεγάλο στοίχημα όλων μας. Έργο μέγα, δύσκολο, υπεύθυνο, απαιτητικό. 

Με πολύ λεπτές, σχολαστικές και καλά μελετημένες πρωτοβουλίες, διαρκή έρευνα και υποστήριξη, η Εφορεία, στελεχωμένη κατάλληλα, βήμα βήμα, με λεπτούς χειρισμούς, αξιοποιώντας το τραγούδι, τα έθιμα και τις παραδόσεις, το πνεύμα και το χιούμορ των Ποντίων, προσπαθεί ν΄ αγαπηθεί ο λόγος μας , να γίνει κατά το δυνατόν βιωματικός, ν΄ αρέσει και να ευχαριστεί, οδηγώντας σιγά σιγά στην έρευνα και στην κατανόηση.

Η καταγωγή της ποντιακής διαλέκτου από την ιωνική διάλεκτο της αρχαίας ελληνικής είναι γνωστή και αναμφισβήτητη, γεγονός το οποίο θεμελιώνεται όχι μόνο ιστορικά αλλά και γλωσσολογικά. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι η ποντιακή διάλεκτος συντηρεί απλώς λεκτικά λείψανα της ιωνικής, αλλά ότι συνδέεται ποικιλοτρόπως με την αρχαία ελληνική, όπως αποδεικνύεται από πολλές εκφάνσεις της.