Μεγάλη εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή 29 Σεπτέμβρη 2019