Εθελοντική Αιμοδοσία

Την πρώτη σημαντική εθελοντική αιμοδοσία οργανώνει η «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» Κατερίνης.

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018, από τις 9:00 έως τις 13:00, στην πολιτιστική στέγη του Συλλόγου, Ηλιουπόλεως 40, Κατερίνη.

Σας περιμένουμε να επιτελέσουμε και πάλι το καθήκον μας προς τον συνάνθρωπό μας, για το καλό της κοινωνίας μας.

Σημείωση: Παρακαλείσθε οι εθελοντές να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή ΑΜΚΑ.