Εφορεία Χορευτικών Τμημάτων

Καίρια Εφορεία, υψηλότατων απαιτήσεων και μεγάλων ευθυνών. Πολλή δουλειά και συνεχείς δράσεις. Δίκαια θεωρείται βαρόμετρο για την πορεία ενός συλλόγου ή εκ των κορυφαίων αποστολών του. Μεριμνά για την οργανωμένη, αποδοτική  και σχολαστική λειτουργία όλων των χορευτικών τμημάτων-περί τα δέκα(10) τμήματα με διακόσιους (200) περίπου χορευτές/τριες κάθε ηλικίας-καθώς και για τη δημιουργία των καλύτερων συνθηκών για το έργο των χοροδιδασκάλων και των μουσικών. Η επιλογή των χοροδιδασκάλων γίνεται πάντα από το δυναμικό μας με κριτήρια αξιοκρατικά, επάρκειας και παιδαγωγικής αντίληψης. Σήμερα διδάσκουν οι Δημόπουλος Δημήτρης και Ορφανίδης Κυριάκος.

Οι λεγόμενες «πρόβες» πραγματοποιούνται πάντα με τη «ζωντανή» παρουσία του λυράρη και του νταουλτζή. Λύρα παίζουν οι Ιωαννίδης Χρήστος και Καριψιάδης Λάζαρος. Μάλιστα, μαθαίνοντας και τραγουδώντας οι χορευτές, πάνω στους χορούς και στους σκοπούς, παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου. Η διοίκηση επενδύει στη συγκεκριμένη Εφορεία τα μέγιστα. Τη θεωρεί  καταλύτη και τη στηρίζει με κάθε τρόπο, αφού αποτελεί, μεταξύ των άλλων, τη δεξαμενή  όπου διαμορφώνονται και σφυρηλατούνται προσωπικότητες χρήσιμες για τα ποντιακά μας, εν γένει, πράγματα αλλά και  ικανά στελέχη και άξια μέλη, με γνώσεις και με διάθεση, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά στο μέλλον το απαιτητικό και πολύπλευρο έργο της «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ» στην ποντιακή παράδοση και στην κοινωνία.