Εφορεία Αιμοδοσίας | Τράπεζα Αίματος

Αποτελεί για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  σοβαρή επιλογή και σημαντικότατη δραστηριότητα.  Η Εφορεία, από το έτος 2000 μέχρι και σήμερα, αδιάκοπα, με δύο (2) μεγάλες εθελοντικές αιμοδοσίες κάθε χρόνο στην πολιτιστική μας στέγη, Μάρτιο και Σεπτέμβριο, με αριθμό μονάδων αίματος 60 έως 70 κάθε φορά, δίνει το επιβαλλόμενο κοινωνικό και ανθρωπιστικό παρόν, επιτελώντας διακριτικά και αποτελεσματικά το καθήκον της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

Με μητρώο μελών περί τα 350, ποντιακής και μη καταγωγής, πολλά εξ αυτών νέοι και νέες, με τη χρηστή διαχείριση και τη διαρκή μέριμνα του έφορου και των συνεργατών του, φυσικά την αμέριστη υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης, η Εφορεία, σε διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, διεκδικεί νέα μέλη για τη σταθερή και δυναμική παρουσία της  στο μέλλον. Η δε συνεργασία με το Γ.Ν.Ν Κατερίνης,  με τη διοίκησή του  και τη μονάδα αιμοδοσίας, μόνο υποδειγματική μπορεί να χαρακτηριστεί. Μην μας διαφεύγει, βεβαίως,  πως οι ανάγκες στη χώρα μας παραμένουν τεράστιες, αποτελώντας διαρκές κριτήριο του επιπέδου της  κοινωνικής συνοχής και του πολιτισμού.