Αδελφοποίηση του συλλόγου μας με την «Ελληνική Κοινότητα Γκελεντζίκ» Νότιας Ρωσίας